Alumnibeleid

Owik.net kan de opleiding ondersteunen

In een maatschappij waarin Een Leven Lang Leren de norm wordt, is het essentieel dat de opleiding in woord en daad uitvoering geeft aan een alumnibeleid. Met elkaar vormen alumni een gemeenschap die door de opleiding gekwalificeerd is, en die vanuit een gezamenlijk perspectief invulling en uitvoering geeft aan die kwalificatie. De alumni kunnen vanuit een gezamenlijk waardepatroon de eigen loopbaan vormgeven, en het eigen beroep en bijbehorende werkveld doorontwikkelen.


Owik.net kan de opleiding ondersteunen bij het onderhouden van contacten van alumni met elkaar, met studenten en de opleiding. Er kunnen groepen gevormd worden rond onderzoeksthema’s, en alumni kunnen diensten aanbieden t.b.v. het onderwijs. Via het platform kunnen alumni zich inschrijven voor offline-activiteiten (conferenties, lezingen, na- en bijscholing, etc.)

Functies

Zelf NAW-gegevens beheren (toegankelijk voor opleiding), een interactief CV, Lifelog (elkaar kunnen ‘volgen’: wat doe je, waar werk je (aan), ervaringen, tips, skills, etc.), discussie- of themagroepen, nieuwsbrief of nieuwspagina, enquêtes, prikbord (voor: vacatures, stages, gastlessen, onderzoeksvragen, projecten), inschrijfmodule

Implementatie

Samen met u maken we een implementatieplan. Daarbij sluiten we aan op uw alumnibeleid. Als dat nog niet is geformuleerd, kunnen we ook daarbij ondersteunen.