Taalpaspoort voor heel Europa

Hoe goed spreek jij in je vreemde talen? Misschien heb je ooit wel een 7 behaald voor Duits, of een 8 voor Engels. Maar kun je die taal dan ook echt toepassen in vreemdtalige praktijksituaties? Het beheersen van vreemde talen wordt steeds belangrijker in je loopbaan, en er is een grote kans dat een toekomstige werkgever of een opleiding een goed beeld wil krijgen van jouw taalbeheersing. Daarvoor is het Europese Referentie Kader ontwikkeld. Het geeft een genuanceerd beeld van jouw taalniveau, binnen een structuur die in heel Europa begrepen wordt.

Vaardigheidsniveaus

In het Europees Taalportfolio worden vijf taalvaardigheden onderscheiden (volgens het Europees Referentiekader ERK): luisteren, lezen, schrijven, spreken en gesprekken voeren. Elke vaardigheid wordt op drie beheersingsniveaus beschreven: beginner (A), onafhankelijk (B) en vaardig (C); elk niveau is weer onderverdeeld in laag (1) en een hoog (2). Bij A1 beheers je de vaardigheid helemaal niet; C2 bereik je pas na een aantal jaren leven in een land waar de taal gesproken wordt, of na een universitaire opleiding.

Leerdoelen

Tijdens het leren van een taal helpt de indeling in vaardigheidsniveaus je bij het bepalen van je leerdoelen. Wat wil je eigenlijk binnen een taal kunnen? En op welk vaardigheidsniveau moet jij je dan gaan ontwikkelen? In Europees perspectief maakt deze benadering in niveaus het mogelijk snel een inschatting te kunnen maken over welk niveau van een vreemde taal iemand beheerst in situaties die binnen een bepaalde context belangrijk zijn. Dat kan handig zijn bij sollicitatieprocedures of internationale opleidingen.

Taalportfolio en Taalpaspoort

Peppels.net (voor leerlingen tot 18 jaar) En Owik.net (voor studenten vanaf 18 jaar) zijn webbased loopbaanportfolio’s. Daarin is het Europees Taalportfolio ETP opgenomen. Op Peppels of Owik kun je in je je behaalde niveau laten opnemen in een taalpaspoort dat je kunt printen of e-mailen. Met behulp van de cando’s en de praktische voorbeelden kun je een inschatting maken van je eigen niveau. Je docent kan de taalontwikkeling regisseren door leeractiviteiten klaar te zetten, jouw voortgang te volgen en interactief feedback te geven.


Aanmelding individuele gebruiker

Je kunt onbeperkt gebruiken maken van de functies van het Europees Taalportfolio en alle andere functies van Owik.net. Kosten: 8,90 euro.


Aanmelding scholen en instellingen

Alle functies van het ETP, incl. 360 graden feedback binnen het ERK, met uitgebreide regiefuncties voor de docent. Voor TTO- scholen is ook het portfolio EIO voor alle beheersingsniveaus toegevoegd.