Veiligheidsbeleid

Voorwaarden


Veiligheidbeleid

Hoe veilig is Owik I Peppels en hoe is dat gewaarborgd?

Owik I Peppels voert het logo van ForusP Secure. Daarmee tonen we aan dat we periodiek testen laten uitvoeren door veiligheidsexperts om te checken of er geen onnodige veiligheidsrisico’s zijn, zodat we onmiddellijk maatregelen kunnen nemen.

Coordinated Vulnerability Disclosure

Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen, kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is. Als u een zwakke plek in één van onze systemen heeft gevonden, horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.


Wij vragen u:

1. Uw bevindingen te mailen naar desk@peppels.net. Stuur geen data mee en/of versleutel uw bevindingen om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.

2. Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

3. Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen, of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.

4. Het probleem niet met anderen te delen en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.

5. Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.


Wat wij beloven:

1. Wij reageren binnen 5 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.

2. Als u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.

3. Wij behandelen uw melding vertrouwelijk en zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen.

4. Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.